Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Sasko-česká hračkářská oblast
Továrny na výrobu hraček a soustružnické dílny dnes nacházíme na území celého Krušnohoří a také za jeho hranicemi. Ke značnému rozšíření této živnosti ale docházelo teprve ve 20. století, přičemž po roce 1945 tato historická hospodářská infrastruktura zůstala zachována jen na saské části Krušných hor. Na počátku 19. století bylo víc než 20 osad výrobců hraček soustředěno na malém území v okolí sídel nákladníků krušnohorské výroby hraček Grünhainichen, Seiffen, Olbernhau, Hora Svaté Kateřiny (Katharinaberg) a Litvínov (Oberleutensdorf). Moderní médium internet poslouží k uveřejnění informací z pohledu Muzea hraček a Muzea v přírodě v Seiffenu, ke komunikaci, vědecké práci a uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Středem zájmu je výroba hraček a kulturní zvyky stejně jako krajina a životní styl. Očekáváme, že odkazy na muzea v regionu, na výstavy a aktivity budou působit jako přeshraniční reklama pro muzejní a vědeckou práci.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3