Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Styl života a zvyky
Životní podmínky lidí v zemi hraček byly vedle topografických a strukturálních podmínek horského regionu silně ovlivněny domáckou výrobou. Členité hospodářství určovalo až do 20. století život a práci v obytných a dílenských objektech regionu. Srovnatelná struktura obyvatel a obdobné hospodářské a sociální předpoklady na obou stranách hranice se projevovaly v mnoha obdobných jevech venkovského stylu staveb, všeobecné lidové kultury řeči, ve zvycích a také v hudbě.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3