Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Vánoční zvyky
Vážnost světla jako podobenství pro zbožnost a znovunarození po vykonané hornické práci se stalo stěžejním bodem saských krušnohorských Vánoc, jejichž původ spočívá v hornické činnosti. Význam světla po roce 1830 podstatně narostl poté, co hodnotné olejové lampy nebo voskové svíce nahradily levnější stearinové svíce. Katolické zvyky z Čech - vánoční hry a jesličky - saskou část také působily. České obyčeje ovlivnily venkovské a rodinné Vánoce především v souvislosti s výskytem františků. Přeshraniční impulzy ovlivňovaly různé světlo nesoucí podstavce, rovněž výrobu betlémů a různých variant světlonošů-andělů a vznášejících se andělů. Pro českou část jsou typické vánoční scény a betlémy ve skříních nebo pod skleněným poklopem. V druhé polovině 19. století se slavnost Vánoc zesílenou měrou rozvinula v lidové rodinné Vánoce. To vedlo vedle výroby hraček ke skromné vedlejší produkci předmětů s vánoční tematikou.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3