Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Bydlení a práce
Historickou zemi hraček určovalo řemeslně orientované domkařské hospodaření a soběstačnost. Světnice byla zpravidla také místem výkonu práce. Ohřev, vaření a sušení (na dřevěných tyčích u kamen) byly důležitým úkolem jediného topeniště v domě. Přinejmenším v zimě bylo okolí kamen také prostorem pro rodinnou výrobu zboží. Chov dobytka a obhospodařování často jen málo úrodných polí ještě kolem roku 1900 spočívaly na manuální činnosti a použití tradičního zemědělského náčiní a povozu. V mnoha lokalitách výrobci přecházeli k výrobě polotovarů a pronajímali si četná vodou a parou poháněná výrobní zařízení (soustružny nebo pily). Teprve s výskytem nových technologických požadavků a využitím elektromotoru od roku 1912 se v domech zařizovaly extra dílny nebo se stavěly malé oddělené dílenské objekty. Díky rozvoji manufaktur na konci 19. století již mnoho obyvatel (zaměstnanců) nepotřebovalo vlastní dílnu


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3