Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Lidová architektura
Stavební díla na hřebenech odpovídala regionálnímu klimatu. Typické zde byly strmé střechy pokryté šindelem stejně jako rozměrně dimenzovaná kamna. Tradiční znaky architektury zůstaly nejdéle zachovány na hřebenech, byly jimi například různé tvary dřevěných šindelů, které plnily jednak dekorativní a zároveň ochrannou funkci na štítech a podélných stranách domů. Pokrývání střechy ozimým žitem (slaměné střechy) nacházelo uplatnění ještě dlouhou dobu. V typických jednopodlažních domech se ze středové chodby vcházelo do světnice a také do dílny a do většinou malého chlíva. Časté bylo, že řemeslník provozoval rovněž zemědělskou činnost, pěstoval obilí nebo brambory. Ohledně používaných stavebních materiálů brzy převažoval kámen, ačkoli roubené domy s hrázděním a podstávkou se v regionu stavěly až do 18. století. Zvyšující se spotřeba dřeva pro hornickou činnost a výrazný úbytek lesa však byly příčinou změn. Prosadily se na dřevo úsporné hrázděné a masivní stavby. V nejvyšších polohách na hřebeni existoval speciální typ zemědělských staveb s propojením všech vnitřních prostor pod jednou střechou. Místnosti pro bydlení, hospodářskou činnost a pro dobytek byly uspořádány vedle sebe (horizontálně). To bylo výhodné především v zimních měsících. Hlavní vchod do domu se v zimě chránil dřevěným závětřím.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3