Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Výroba hraček
Střední Krušnohoří se v průběhu 18. století stalo významným evropským centrem soustružení dřeva a výroby hraček. K regionálním zvláštnostem patří soustružení dřevěných prstenců a technologie mačkání figurek z hmoty. Výroba zboží byla od roku 1850 ovlivněna také hornickými vánočními zvyky. Saskou část Krušnohoří s centrem Seiffen ještě dnes určuje výroba hraček a umělecká řemesla.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3