Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Výrobky z papírmašé
karte Od začátku 19. století se v Krušných horách vyrábí hračky mačkané z „hmoty“. Detailně vymodelované realitě blízké malované figurky z hmoty mohly být cenově výhodnou náhradou za srovnatelně dražší řezbované figurky. Výchozím bodem je vymodelovaný nebo řezbovaný model, podle nějž se vyrobí forma ze dřeva, sádry, síry nebo olova. Materiál je založen na papírmašé, ke kterému se přidává žitná mouka, plavená křída a klih. Pracovními kroky při výrobě je mačkání, odstranění otřepů a malování. Tato technologie se používala v okolí Horního Litvínova a Hory Sv. Kateřiny v české části, ale také v regionech Seiffen, Waldkirchen a Annaberg. Kolem roku 1900 pravděpodobně existovalo více než 50 výrobců používajících tuto technologii. Významnou osobností pro českou část Krušných hor byl Johann Georg Hörnlein, který zde tuto technologii roku 1834 zavedl. Na odborných hračkářských a řemeslných školách na obou stranách hranice byla tato technologie součástí výuky. Zvláštního významu docílilo papírmašé v oblasti krušnohorských vánočních zvyků. Po roce 1945 se ale její praktický význam podstatně snížil. Dnes již jen málo dílen v saské části využívá tuto technologii v uměleckém řemesle.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3