Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Výrobky ze dřeva
karte Brzy se rozšířily pohyblivé a znějící hračky jako klapačky, drnkací krabičky, pojízdné hry a hluk a hudbu vyluzující hudební nástroje. Velký význam mělo také krabicové zboží se svými tematickými sortimenty. Pro děti vhodné a zároveň poučné a do loubkových krabiček a bedniček zabalené dokové figurky, vozidla, zvířata vyrobená ze soustružených prstenců a rozmanité tvary domů a stromů odpovídaly dané době. Nespočetně lidských rukou třídilo v domech nákladníků jednotlivé díly podle přesného plánu uložení nebo předlohy vzorníku podle sortimentů. Nejrůznější výrobci, kteří se většinou specializovali na jediný produkt, tento dodávali podle potřeb nákladníkům. Uplatnění nalézaly především racionálním výrobním postupem zhotovená zvířata vyrobená ze soustružených prstenců. Tato technologie zvýšila od roku 1800 produktivitu, výrazovou sílu a samostatnost krušnohorské výroby hraček a výraznou měrou přispěla k tomu, že krušnohorské dřevěné hračky se staly celosvětově konkurenceschopné. K rozsáhlé nabídce zboží patřily hry v kuželky, dřevění vojáci, hrady a stavebnice pro chlapce, stejně jako detailně vybavené pokojíčky pro panenky a kupecké krámy pro děvčata. Díky nápaditosti a kreativitě výrobců se po roce 1900 rozvinuly rozmanité miniaturní hračky. Po roce 1945 se tato forma hračkářského řemesla zachovala pouze v saské části pohoří.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3