Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Vzdělávání a hračkářské školy
Snižující se kvalita (odbytové krize) byly v polovině 19. století důvodem pro řemeslné a výtvarné vzdělávání. Již v roce 1833 se v Seiffenu vyučovalo kreslení. V roce 1852 byla založena „Královská odborná řemeslná škola pro soustružníky v Seiffenu“, vyučovalo se zde kreslení podle sádrových modelů, pracovní vyučování a modelování. Výuka soustružení byla založena roku 1882. V Hoře Sv. Kateřiny započalo odborné vzdělávání roku 1874. Stěžejním předmětem bylo modelování a výroba předmětů z papírové hmoty. Po jejím uzavření pokračovala výuka od roku 1879 na odborné řemeslné škole hračkářské v Horním Litvínově. Roku 1882 z ní vznikla „Odborná škola pro hračkářský průmysl v Horním Litvínově“, později to byla „C. a K. odborná škola modelářská pro keramický průmysl a příbuzná odvětví“ (uzavřena byla roku 1916). Již roku 1874 byla otevřena řemeslná škola v Grünhainichenu (do roku 1954), stěžejní význam měla výuka architektonického tvarování a malování. V Hoře Sv. Kateřiny se podařilo roku 1930 obnovit výuku ve státních dílnách. Teprve roku 1936 byl na popud Státní hračkářské školy v Seiffenu uznán a zaveden tříletý řemeslný a učební obor „výrobce hraček“. Při všech těchto zařízeních se stále také vyvíjely inovativní vzory pro sériovou výrobu výrobců a tak ovlivňovaly umělecký vývoj. Dodnes je možno se vyučit profesi výrobce hraček v současné době na Škole pro výrobce dřevěných hraček a soustružení v Seiffenu.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3