Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Rozvoj výroby hraček
Výroba hraček vznikla v saské části Krušných hor jako náhradní a následná výroba po upadajícím hornictví, obzvlášť brzy v Seiffenu a v jeho okolí. Soustružení coby racionální výrobní technika bylo středem zájmu od 17. století. Prvními vysoustruženými předměty byly knoflíky, krabičky pro pera a jehly, jiné dřevěné duté nádoby a domácí náčiní. Brzy byly vyráběny ve velkých sériích a prodávány. Obchodní vztahy zvláště do Lipska a Norimberku, podpořily již před rokem 1750 mnohotvárnou kvalitní a na export orientovanou výrobu hraček. Začátek soustružení a výroby hraček v české části pohoří je spojen po roce 1784 s obcí Kálek v hřebenové oblasti Krušných hor. Když C. G. Krauss roku 1821 přišel ze saského Heidelbergu do Horního Litvínova, byl zde položen základní kámen pro rozvíjející se výrobu hraček i v mnoha českých horských obcích. Díky své blízkosti k obchodním cestám vznikaly od roku 1732 domy nákladníků v Grünhainichenu a Waldkirchenu i s jejich honosnými vzorníky. Od roku 1788 udržoval seiffenský podnikatel Hiemann úzké vazby do Norimberku. V centru hračkářské oblasti ležící město Olbernhau se díky napojení na železniční síť roku 1875 stalo nejdůležitějším centrem nákladníků, pro českou část Krušnohoří jím byl Horní Litvínov (1844 C. A. Müller & Comp.).


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3