Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Osady a krajiny
karte Historická země hraček se rozkládá na území připomínajícím kosý čtyřúhelník, od Waldkirchenu a Eppendorfu na severozápadě, přes Kühnhaide a Seiffen do Jirkova a Litvínova na jihovýchodě. Na úzkém pruhu území se nacházelo a nachází více než 40 měst, vesnic a sídel. Jednotlivé regiony rozvinuly své specifické hospodářské a kulturní zvláštnosti a jsou až do dnešních dnů základem kulturní rozmanitosti a atraktivity.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3