Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Saské území Krušných hor
V krušnohorském regionu hraček existují různá teritoriální stěžejní oblasti. Z důvodu příhodné dopravní polohy se v 18. století rozvinuly například obce Grünhainichen/ Waldkirchen na obchodní centra pro hračkářský region a měly spojení daleko přesahující oblast Drážďan a Lipska. K významným svědkům patří zde kolem roku 1850 vydávané ručně kolorované vzorníky z Krušných hor (Waldkirchenský vzorník hraček). Po roce 1850 se v okolí z původních zemědělských vesnic (například Eppendorf) stala významná centra hračkářského průmyslu. Město Olbernhau uprostřed horní části hračkářského území se během 19. století rozvinulo na významný styčný bod výroby a mezinárodního obchodu. Rozkvět regionálního a dálkového obchodu přineslo napojení na železnici v roce 1875. V sousedním Rothenthalu umožňovala existence mnoha vodní silou poháněných soustružen a výroben dřevěných produktů výrobu maloformátových dílů (produktů) ve velkých sériích, přičemž Blumenau se od roku 1860 rozvíjelo v pokrokové a výkonné centrum výroby stavebnic. Marienberg a okolí – se svým průmyslovým vývojem – se stalo důležitým sídlem výrobců velkorozměrných hraček (továrna Moritz Gottschalk kolem roku 1900). Městečko Zöblitz (rovněž jako Olbernhau) bylo od roku 1870 sídlem výrobců dětských sporáků, plechového náčiní nebo vybavení pro kuchyně pro panenky.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3