Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Region Seiffen
Hraniční smlouvou uzavřenou v Chebu roku 1459 byl seiffenský „Winkel“ s konečnou platností přiřazen k Sasku. Následkem náboženských rozporů vznikla sídla exulantů jako například Deutschneudorf. České a saské obce zde jsou často velmi blízko u sebe, například Mníšek a Deutscheinsiedel, Nová Ves v Horách a Deutschneudorf. Seiffenský region posílilo založení nových obcí jako Heidelberg roku 1656 a Oberseiffenbach roku 1665. Nevýhodné dopravní napojení trvající až do 20. století se tato oblast snažila překonat specializací na rozmanitou a zároveň vysoce produktivní a dobře organizovanou výrobou dřevěných předmětů. Státem podpořeným odborným vzděláváním (od roku 1852) a vysokou koncentrací inovativních výrobců jako například od roku 1850 fabrikou S. F. Fischer s celosvětově první průmyslovou výrobou hraček je tento region v zemi hraček až do dnešních dnů rozhodujícím hospodářsko-kulturním centrem. V regionu Seiffenu se koncentruje řemeslná výroba a má zde sídlo obchodní a dodavatelské sdružení nadregionálního významu.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3