Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Česká hřebenová oblast
Krušné hory se svými strmými jižními svahy a hřebenovou oblastí byly po dlouhou dobu jen slabě osídleny. Styl života a zaměstnání obyvatel hřebenových oblastí určovaly a stále určují zdejší přírodní podmínky. Zdejší města vznikla v souvislosti s rozvojem těžby rud, zemědělstvím a povoznictvím. Vedle města Hora Sv. Kateřiny existovalo vícero menších sídelních území. K obci Nová Ves v Horách patřily například osady Lesná nebo Mikulovice. Zde i v dalších obcích v okolí Kalku se po roce 1850 rozšířila výroba hraček. V posledním půlstoletí v hřebenové oblasti zanikly celé sídelní oblasti včetně staveb.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3