Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Region Most/ Litvínov
Rozvoj obcí a hospodářství v podhůří Krušných hor již v 18. století určovala průmyslová revoluce a tento region byl brzy protkán hustou sítí silnic a železnic a propojen s dalšími českými regiony. V 2. polovině 19. století změnila například těžba uhlí a různý průmysl (cukrovarnictví, výroba porcelánu a oceli) silně charakter města Mostu. Hospodářský rozvoj prodělal i Litvínov, nejprve vznikajícím plátenictvím a později zesílenou měrou těžbou hnědého uhlí a proslulými textilními manufakturami. Město Litvínov se v 19. století etablovalo jako centrum vzdělávání a obchodu. Politický okres Most v 20. století zahrnoval soudní okresy Most, Hora Sv. Kateřiny a od roku 1905 také Horní Litvínov.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3