Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Historie regionu
karte Pultová kra (deska) stoupá až do výšky 1244 m ze severu, aby pak na jižní straně klesla do 300 m.n.m. do české kotliny. Označení Krušné hory se pravděpodobně datuje do roku 1589. Židovský cestovatel Ibrahim Ibn Jakub již v roce 965 resp. 973 údajně putoval od Magdeburgu do české kotliny po tak zvané Staré solné stezce. Výskyt rud byl příčinou k jejich prozkoumání, k zúrodnění půdy a k následnému osídlení. Rozhodující ekonomickou činností, která nahradila upadající hornictví, byla od roku 1700 výroba předmětů ze dřeva.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3