Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
20. století
Jižní české Krušnohoří se svou dominující průmyslovou strukturou, danou těžbou uhlí, se hospodářsky oddělilo od svého okolí. Řemeslo si zachovalo velký význam pouze v horské oblasti, a sice výrobou předmětů ze dřeva, doplněnou o předměty umělecké hodnoty a za podpory dobových trendů. Nové stroje, jednalo se o poloautomatické a automatické, umožnily, aby region byl konkurenceschopný v mezinárodním měřítku. Narůstající zájem o letní pobyty v horách, turistické využití krajiny a aspekty rekreace a sportu byly důvodem pro rozvoj doplňkového hospodářského odvětví. Tradice, kultura a obchod tento proces doprovázely. Byly uveřejněny regionální sbírky, například roku 1928 vlastivědné muzeum v Hoře Sv. Kateřiny, průmyslová přehlídka v Seiffenu roku 1936 později, v roce 1953 seiffenské Muzeum hraček a v roce 1973 seiffenské Muzeum v přírodě. Po roce 1945 byla velká část německého obyvatelstva z českých obcí vysídlena. Krušnohorská hračkářská tradice pokračovala téměř výhradně v saské části Krušných hor. Sousedství českých a saských obyvatel tohoto území bylo v následující době vystaveno různým politickým zátěžím a výzvám. Hospodářské kontakty na užším území regionu byly vzácné. Od roku 1990 a po zrušení hraničních kontrol vznikají nové dlouhodobé příležitosti pro užší spolupráci.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3