Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Aktuality
karte Motto „Muzeum bez hranic – seiffenská muzea v srdci Evropy“ je velmi aktuální a je třeba je brát vážně. Existenci hranic již téměř nepociťujeme a muzea na území sasko-českého Krušnohoří se v oblasti výzkumu a ve veřejném zájmu kulturního vzdělávání na sebe navzájem stále častěji odkazují. Třebaže jsme na začátku této společné cesty, očekáváme od této interregionální muzejní a turistické sítě pozitivní efekt – pro obě strany. Centrem zájmu bude zpracování a znázornění někdejších a nových, dnešních hospodářských a kulturních vazeb na území „země hraček“. Byl vydán průvodce, který ve dvojjazyčném zpracování a v tištěné formě informuje o historických obcích na obou stranách hranice a o historických pozoruhodnostech historie hraček a zvyků.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3